Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
KontaktWitamy na stronie
systemu ewaluacji oświaty!

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi dla Państwa informacjami i materiałami na tematy związane z ewaluacją i organizacją nadzoru pedagogicznego.

Prezentujemy ciekawe sesje, które odbyły się na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Na stronie tej możecie Państwo zapoznać się z relacjami z wizyt studyjnych, a dzięki temu poznać rozwiązania systemowe w różnych państwach Europy.

Mamy nadzieję, korzystając z umieszczonych na stronie publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania: Czy szkoła ma przyszłość? Czy nasze szkoły mogą być jeszcze lepsze?

Zachęcamy do zapoznania się z wizją współczesnej szkoły zawartą w wymaganiach postawionych przez państwo szkołom i placówkom oświatowym. Wymagania określają horyzont, ale są także pomocną mapą drogową. Kto dobrze przestudiuje mapę wymagań, ten nie przegapi na drodze nikogo i niczego, co może go wesprzeć w dążeniu do wyznaczonych celów.
Aktualności
Wachlarz wymaga?. Jaka jest Twoja szko?a?
8 marca 2016
Publikujemy materia? promocyjny na temat wymaga? pa?stwa w postaci wachlarza.
Wachlarz jest równie? dost?pny w postaci pliku PDF (do pobrania z dzia?u "Materia?y do pobrania").
więcej tutaj

zobacz wszystkie aktualności

Szanowni Pa?stwo,

W zwi?zku z zako?czeniem projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III” realizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie  z Uniwersytetem Jagiello?skim i Er? Ewaluacji Sp. z o.o. pragniemy przekaza? Pa?stwu wa?ne informacje nt. zmian na platformie.

Zapraszamy do zapoznania si? z za??czonym listem w PDF - pobierz.Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1